LBW HRM Advies en personele begeleiding

LBW staat voor

LoopBaanWerk, HRM advies en personele begeleiding is gespecialiseerd in het integraal benaderen van Human Resource Management vraagstukken.


LBW onderscheidt zich door HRM effectief in te zetten bij het behalen van uw bedrijfsdoelen. Mensen en middelen in lijn van de ondernemingsstrategie brengen is de filosofie waar LBW als onderneming voor staat. Snel veranderende markten vragen om een personeelsbeleid dat aansluit bij de vraag van die verschillende markten. Vraag en aanbod dienen niet situationeel maar structureel op elkaar te passen.


Daarom werkt LBW vanuit twee perspectieven;
het ondernemersperspectief en het werknemersperspectief.


Ondernemersperspectief

vraagt om medewerkers die met de dynamiek van de markt kunnen meebewegen.


Werknemersperspectief

Op de werknemer wordt een beroep gedaan om via permanente ontwikkeling en opleiding een goede plek op de interne arbeidsmarkt van de organisatie te kunnen innemen.


LBW HRM advies en personele begeleiding

stelt haar jarenlange kennis en ervaring in dienst van ondernemers en werknemers die zich herkennen in de wederzijdse verantwoordelijkheid om ondernemingen en haar medewerkers tot ontwikkeling en groei te brengen, met respect voor de eigenheid van de aard van de onderneming en de individu.

 

Diensten
Vul uw e-mail adres in om u op te geven voor de nieuwsbrief.