LBW HRM Advies en personele begeleiding

Loopbaanadvies en personele begeleiding, outplacement, wat houdt dat precies in?

Medewerkers dienen zelf regie te houden over hun werk- en inkomenszekerheid. Een vaste baan geeft allang geen zekerheid meer. Organisaties en bedrijven fuseren, worden overgenomen of verhuizen naar een plek ver van uw vaste woonplek.


Veel medewerkers voelen dit wel aankomen maar weten dan niet goed hoe hier mee om te gaan.

In een aantal gevallen is het concreet. De medewerker heeft te horen gekregen dat er geen plaats meer is in de organisatie en dat hij of zij op zoek zal moeten gaan naar een andere vorm van inkomen.


Soms is er sprake dat de werkgever een extern mobiliteitsbureau instelt om grote groepen medewerkers te begeleiden naar ander werk, soms moet de medewerker zelf op zoek naar een vorm van begeleiding.


In alle gevallen is er sprake van een vorm van loopbaanbegeleiding. Is er sprake van een gedwongen situatie dan spreken we meestal van outplacement of replacement. De kandidaat moet weg bij de oude werkgever en richt zich volledig op het vinden van een nieuwe vorm van inkomenszekerheid.

Is er geen gedwongen situatie dan spreken we van loopbaanontwikkeling. Hier is het doel het ontdekken van nieuwe perspectieven en het ontwikkelen van talenten.

 

Hoe ziet een dergelijke loopbaanbegeleiding eruit?

 • Er is sprake van een wens tot veranderen van de huidige situatie  
 • Er vindt een onderzoek plaats naar persoonlijke voorkeuren en drijfveren
 • Waarom doe je sommige dingen heel graag en andere zaken minder graag. Welke zaken zijn voor jou belangrijk en welke zaken vind je volkomen oninteressant. Welke zaken maken je vrolijk en geven je energie, welke zaken kosten veel energie en leveren jou niets op.
 • De kandidaat krijgt inzicht in zijn of haar competenties en kan deze ook goed benoemen en gebruiken het vinden van nieuwe perspectieven.
 • Voor de kandidaat die dat wenst kunnen er sollicitatietrainingen worden aangeboden. Andere kandidaten willen misschien juist een eigen onderneming beginnen en worden op verzoek geholpen met het opzetten van hun ondernemingsplan
 • Er wordt een onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt waarin de kandidaat zijn of haar toekomst ziet. Kun je hier gemakkelijk of juist heel moeilijk jouw nieuwe perspectieven bereiken.
 • Er wordt onderzocht om jezelf zo effectief mogelijk te kunnen aanbieden op de gewenste arbeidsmarkt. 
 • Uiteraard krijg je een eigen adviseur die een centrale rol speelt voor jou.


Outplacement

In grote lijnen volgt dit hetzelfde proces als loopbaanbegeleiding, maar een aantal accenten liggen anders door de beperktere duur die een outplacementkandidaat meestal heeft.

 

 • In alle gevallen is er sprake van een veranderingsproces. De kandidaat neemt afscheid van zijn vertrouwde omgeving en vaak gaat dat gepaard met emoties. Bij loopbaanbegeleiding hoort ruimte om hier over te praten, zodat de kandidaat zich met positieve energie kan richten op de toekomst.
 • Er wordt meer gebruik gemaakt van meetinstrumenten die de kandidaat sneller inzicht geeft van mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Er wordt nog meer nadruk gelegd op jezelf kunnen presenteren bij nieuwe werkgevers en daar jouw toegevoegde waarde voor de nieuwe organisatie snel duidelijk te kunnen maken. Dit gebeurt aan de hand van de TIM©training (This is Me)
 • Er wordt een specifieke zoekstrategie uitgezet om de door jou gestelde doelen snel en effectief te bereiken.
 • Je leert je eigen en nieuwe netwerken te ontwikkelen en in te zetten.
 • Desgewenst word je ondersteund door een jobsearcher.

  

Begeleiding bij ontslag

Veel werknemers voelen zich verlaten als zij te horen hebben gekregen dat zij met ontslag worden geconfronteerd. De eigen werkgever is meestal opeens een tegenpartij geworden en streeft een volstrekt ander belang na. 


Meestal heb je behoefte aan

 

 

 • Juridische begeleiding
 • Advies bij ontslagregelingen
 • Advies ten aanzien van de financiële afwikkeling van de ontslagregeling (gouden handdruk, ontslagvergoeding enz.)


  LBW Personele begeleiding  is gespecialiseerd in personele begeleiding in alle vormen zoals hierboven omschreven. Met deskundige adviseurs en met veel aandacht voor de cliënt en haar omgeving.

   

   

   

 • Voor iedereen altijd een passende loopbaan
  Vul uw e-mail adres in om u op te geven voor de nieuwsbrief.