LBW HRM Advies en personele begeleiding

Kernwaarden

 

LBW HRM advies en personele begeleiding wordt geïnspireerd en gedreven vanuit 6 kernwaarden. Deze kernwaarden vormen voor onze adviseurs en samenwerkingspartners de leidraad bij het genereren van hun adviezen, het nemen van de verantwoordelijkheid bij de uitvoering en implementatie van die adviezen.


 

  • Integriteit
  • Top advies
  • Respect en vertrouwen
  • Loyaliteit
  • Initiatief
  • Meetbaar resultaat
  • Integriteit

 

 

Integriteit
Onze klanten worden vanuit een onafhankelijk uitgangspunt geadviseerd. Belangen worden transparant gemaakt en besproken met de belanghebbenden.

 


Topadvies
Onze adviseurs en samenwerkingspartners zijn hoogopgeleid en zeer ervaren op hun vakgebied. Door de adviseurs wordt gestreefd naar permanente ontwikkeling, om continue voorzien van de nieuwste ontwikkelingen en informatie tot de best passende oplossingen te komen

 


Respect en Vertrouwen
LBW werkt en adviseert met respect voor de unieke eigenheid die mensen en organisaties bezitten. Daar moeten organisaties en medewerkers op kunnen vertrouwen. De kennis en ontwikkeling van organisaties en hun medewerkers wordt door LBW als vertrouwelijke informatie behandeld, individuele informatie, bijvoorbeeld tussen loopbaanadviseur en loopbaancliënt, is informatie die nooit aan derden ter beschikking zal worden gesteld.

 


Loyaliteit
LBW werkt met zeer gedreven adviseurs, die vanuit hun vaardigheden en talenten hun diensten ter beschikking stellen aan opdrachtgevers en loopbaancliënten. Daarbij staat het belang en het meetbare resultaat van de opdrachtgever of loopbaancliënt voorop.

 


Initiatief
We hechten veel waarde aan professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze adviseurs; we werken in een informele sfeer met veel ruimte voor initiatief en persoonlijke inbreng

 


Meetbaar resultaat
Al onze adviesinspanningen moeten een concreet resultaat opleveren wat meetbaar is voor de opdrachtgever.

 

 

Voor iedereen altijd een passende loopbaan
Vul uw e-mail adres in om u op te geven voor de nieuwsbrief.